Archive for the ‘ Retail ’ Category

Since the end of 2015, a new version of Drupal, Drupal 8, has seen the light. As a Drupal web agency with years of experience, we frequently get asked which version is better: Drupal 7 or 8? To make up your mind, you have to ask yourself some questions that will help you to decide which version suits you the best.

Your business needs do matter

You can’t randomly start a project and just decide without any reason which version it is going to be.  Planning and analysis beforehand is key. You have decided that you need a new CMS and a small pre-analysis resulted in the choice of the Drupal open source CMS. That’s great! But now, are you going for Drupal 7 or Drupal 8?

Read more

Consumentengedrag varieert naargelang de productgroep waarover het gaat. Toch zien we de laatste jaren een opmerkelijke tendens bij consumenten. Zij komen steeds vaker voorbereid de winkel binnen. Hoe groter/duurder de aankoop is, hoe meer ze voorbereid zijn. Denk maar aan de aankoop van een nieuwe koelkast. Kotler (2013) onderscheidt vier soorten koopgedrag:

-          Gewoontekoopgedrag: boodschappen in de supermarkt (bloem, suiker, zout, …). Je koopt uit gewoonte altijd hetzelfde en staat hier niet bij stil.

Read more

Durant la dernière décennie, la technologie a évolué à un rythme révolutionnaire, conduisant à l’émergence de ce que nous pourrions appeler le royaume du « Multi & Cross ». Ce dernier ayant un impact majeur sur les stratégies de vente, de marketing et de publicité d’aujourd’hui…

Multi-cross

Read more