Profile of Sara

About Sara

There is no description available for this user

Posts written by Sara

Since the end of 2015, a new version of Drupal, Drupal 8, has seen the light. As a Drupal web agency with years of experience, we frequently get asked which version is better: Drupal 7 or 8? To make up your mind, you have to ask yourself some questions that will help you to decide which version suits you the best.

Your business needs do matter

You can’t randomly start a project and just decide without any reason which version it is going to be.  Planning and analysis beforehand is key. You have decided that you need a new CMS and a small pre-analysis resulted in the choice of the Drupal open source CMS. That’s great! But now, are you going for Drupal 7 or Drupal 8?

Read more

De Liberale Mutualiteit vroeg Uniway om hun website te vernieuwen en te integreren in Sharepoint. Lokale afdelingen werkten immers met uiteenlopende systemen en maakten controle en contentbeheer onmogelijk. Dus besloot de Liberale Mutualiteit om de koppen bij elkaar te steken.

Gezond vertrouwen

Uniway heeft ervaring met verschillende mutualiteiten en wilde de opgedane kennis graag aanwenden voor de Liberale Mutualiteit. De Socialistische Mutualiteit gaf zonder problemen toestemming om het technische framework, dat het samen met Uniway had ontwikkeld, ook in te zetten voor de Liberale Mutualiteit.

Read more

Consumentengedrag varieert naargelang de productgroep waarover het gaat. Toch zien we de laatste jaren een opmerkelijke tendens bij consumenten. Zij komen steeds vaker voorbereid de winkel binnen. Hoe groter/duurder de aankoop is, hoe meer ze voorbereid zijn. Denk maar aan de aankoop van een nieuwe koelkast. Kotler (2013) onderscheidt vier soorten koopgedrag:

-          Gewoontekoopgedrag: boodschappen in de supermarkt (bloem, suiker, zout, …). Je koopt uit gewoonte altijd hetzelfde en staat hier niet bij stil.

Read more

Tegenwoordig zijn sociale media zodanig geïntegreerd in ons leven, dat we denken te weten hoe wij hiermee om moeten gaan. Helaas is niets minder waar, dat heeft Mic Adam ons duidelijk gemaakt tijdens de workshop over social media policy. Deze workshop, georganiseerd door Comeos, gaf ons meer inzicht in het gebruik van sociale media met betrekking tot het bedrijf.

De bekendste sociale media zijn Facebook, Twitter en LinkedIn. Hier blijft het echter niet bij. Het aantal bestaande sociale mediaplatformen is enorm, want zelfs Wikipedia is een vorm van sociale media. Waar ligt de grens tussen publiek en privé? Mogen sociale media gebruikt worden op het werk? Zo ja, hoe, waarom? Neem je risico’s of niet?

Read more

Op woensdag 5 november was het zo ver. Comeos, de federatie van handel en diensten heeft de jaarlijkse Mercuriusprijs uitgereikt. Wie wordt de opvolger van Le Pain Quotidien? Dat lees je allemaal in deze blogpost.

Elk jaar reikt Comeos de Mercuriusprijs uit, maar elk jaar betreft het een ander thema. Het gekozen thema pikt vaak in op actuele trends in de handelssector. Dit jaar wordt de prijs uitgereikt aan het winkelconcept van het jaar. Aanvankelijk waren er twintig kandidaturen ingediend, maar de jury van de Mercuriusprijs selecteerde hieruit de tien meest interessante laureaten. De juryleden bezochten op anonieme wijze de laureaten en probeerden unaniem een winnaar uit te kiezen.

Read more